Thông điệp và thông tin chính về Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2017
Kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh tối ưu nhất – Nuôi con bằng sữa mẹ có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển mạnh khỏe của trẻ sơ sinh và có tác động quan trọng đối với sức khỏe bà mẹ. 
Xem chi tiết
Thông cáo báo chí Hưởng ứng Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2017
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2017 – Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2017 bắt đầu từ hôm nay với chủ đề “Cùng nhau duy trì nuôi con bằng sữa mẹ”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường...
Xem chi tiết