Hướng dẫn hoạt động triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2016)
Xây dựng kế hoạch truyền thông và kế hoạch triển khai Ngày VCDD của các cấp. Tổ chức lễ phát động Ngày VCDD đối với tuyến tỉnh: đơn vị chủ trì là Sở Y tế, trách nhiệm triển khai là TTYTDP...
Xem chi tiết
Thông điệp truyền thông ngày Vi chất dinh dưỡng từ 1 - 2/6 năm 2016
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, phát triển trí tuệ, tầm vóc, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống 
Xem chi tiết
Thông cáo báo chí Hội nghị cộng tác viên báo chí nhân ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2016)
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, phát triển trí tuệ, tầm vóc, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Chủ đề của ngày VCDD năm nay là “Hãy sử dụng các thực phẩm có bổ sung...
Xem chi tiết