Thông cáo báo chí ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2015)
Trong những năm qua, công tác phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng như thiếu vitamin A tiền...
Xem chi tiết
Thông điệp truyền thông ngày Vi chất dinh dưỡng từ 1 - 2/6 năm 2015
Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cần: Đa dạng bữa ăn, phối hợp nhiều loại thực phẩm. Sử dụng các loại thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6...
Xem chi tiết