Thông điệp truyền thông Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2022)
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe, sức đề kháng cơ thể và chất lượng cuộc sống.
Xem chi tiết
Thông điệp truyền thông ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2020)
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, phát triển trí tuệ, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, góp phần phòng chống dịch Covid-19
Xem chi tiết
Thông điệp truyền thông Ngày vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2018)
Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, sức khỏe, trí tuệ và chất lượng cuộc sống.
Xem chi tiết
Trên 6 triệu trẻ dưới 5 tuổi sẽ được uống vitamin A
Ngày 18/5, tại thành phố Ninh Bình, Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) phối với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc(1-2/6) năm 2018 với thông điệp “Vi...
Xem chi tiết
Hướng dẫn hoạt động triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Xây dựng các chương trình truyền thông theo nội dung thông điệp của Ngày VCDD để đăng tải, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình, báo, hệ thống loa truyền thanh.
Xem chi tiết
Thông điệp truyền thông Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Vi chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe, trí tuệ, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Sử dụng các thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng hàng ngày.
Xem chi tiết
12