Hướng dẫn hoạt động triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Xây dựng các chương trình truyền thông theo nội dung thông điệp của Ngày VCDD để đăng tải, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình, báo, hệ thống loa truyền thanh.
Xem chi tiết
Thông điệp truyền thông Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Vi chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe, trí tuệ, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Sử dụng các thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng hàng ngày.
Xem chi tiết
Thông cáo báo chí - Hội nghị CTV Báo chí nhân ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2017)
Hàng năm, có gần 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi được cải thiện tình trạng thiếu Vitamin A nhờ hoạt động bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi ở 63 tỉnh thành,
Xem chi tiết
Thông cáo báo chí ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2015)
Trong những năm qua, công tác phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng như thiếu vitamin A tiền...
Xem chi tiết
Thông điệp truyền thông ngày Vi chất dinh dưỡng từ 1 - 2/6 năm 2015
Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cần: Đa dạng bữa ăn, phối hợp nhiều loại thực phẩm. Sử dụng các loại thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6...
Xem chi tiết
Hướng dẫn hoạt động triển khai Ngày Vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2016)
Xây dựng kế hoạch truyền thông và kế hoạch triển khai Ngày VCDD của các cấp. Tổ chức lễ phát động Ngày VCDD đối với tuyến tỉnh: đơn vị chủ trì là Sở Y tế, trách nhiệm triển khai là TTYTDP...
Xem chi tiết
12