Nuôi con bằng sữa mẹ là khởi đầu cho sự phát triển bền vững
Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ - mang lại cho trẻ em một sự khởi đầu cuộc sống khỏe mạnh, góp...
Xem chi tiết
Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ 2016 - Chìa khóa cho sự phát triển bền vững
Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tự nhiên và chi phí thấp để nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Mọi người đều có khả năng chi trả cho thực hành này và không gây gánh nặng kinh tế cho gia đình so với các...
Xem chi tiết
Thông điệp của Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 2016
Bạn có quan tâm đến con người, đến hành tinh này, đến sự phồn vinh của xã hội và đến hòa bình hay không? Hãy cùng tham gia với mọi người, những người tin tưởng vào sự phát triển bền vững,...
Xem chi tiết