Hướng dẫn tư thế cho trẻ bú đúng


Nguồn: trích từ cuốn Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ dưới 5 tuổi – Vụ Sức khỏe Bà mẹ & trẻ em